Yayınlarımız

Emlakçının El Kitabı


Gayrimenkul sektörünün gelişmesine ve mesleğin kavranmasına yönelik hazırlanmış olan, gayrimenkul yatırımcılarına, danışmanlarına, bu sektörde yer almak isteyen tüm kişi ve kuruluşlara yol gösterici nitelikteki “Emlakçının El Kitabı” genişletilmiş 3. baskısı ve CD’si ile sizlerle…

Emlakçının El Kitabı Satış Bedeli 40 TL

Emlakçının El Kitabı CD’si Satış Bedeli 30 TL

Fiyatlara KDV ve kargo ücretleri dahildir.

Banka Hesap Numarası
GARANTİ BANKASI ŞİRİNEVLER MEYDAN ŞUBESİ
ALTIN GAYRİMENKUL EMLAK A.Ş. HESABI
Şube Kodu: 729 – Hesap No 6298017
IBAN TR80 0006 2000 7290 0006 2980 17

NOT: Havale makbuzuna adınızı, soyadınızı, telefon numaralarınızı, fatura bilgilerinizi ve posta adresinizi yazarak makbuzu tarafımıza faks yoluyla gönderiniz.

Banka havale işlemini gerçekleştirdikten sonra “Sipariş Ver” butonuna tıklayarak kitap sipariş bilgilerinizi girebilirsiniz.
Bilgileriniz ulaşınca kargo ücreti tarafımızdan ödenmek üzere yayınlarımız en kısa süre tarafınıza ulaştırılacaktır.
Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.Emlakçının El Kitabı İçindekiler


Emlakçının El Kitabı

1.1. Bir Sektörde Var Olmak ve Sektöre Yön Verebilmek
1.2. Emlak Sektörü Kabuk Değiştiriyor
1.3. Emlakçılık Kursları
1.4. Neler Öğreneceğiz

Emlakçılık Çeşitleri

2.1. Emlak Müşaviri, Komisyoncusu
2.2. Emlak Ticareti
2.3. Emlak İşletmeciliği
2.4. Emlak Eksperliği
2.5. Emlak Müşavirinin Hukuktaki Yeri
2.6. Mecburi Standart
2.7. Amerika’da Emlakçılık Hizmetleri

Emlakçılık Mesleği

3.1. Mesleğin İlkeleri
3.2. Mesleğimizin Kuralları
3.3. Emlak Ofislerinde Kullanılan Sözleşmeler
3.4. Sözleşme Şart!
3.5. Emlak Müşaviri İle Çalışmak
3.6. Emlak Müşaviri Seçerken…
3.7. Kendim Satacağım\Kiralayacağım Diyorsanız?
3.8. Gayrimenkul Sahibinin Hakları
3.9. Yükümlülükler
3.10. Gayrimenkul Alırken ve Satarken Dikkat Edilecekler
3.11. Müşteri İtirazları ve Makul Cevaplar

Ofisler ve Çalışma Prensiplerimiz

4.1. Bir Emlak Ofisi Nerelerde Açılabilir
4.2. Ofisleriniz ve Dizaynı
4.3. TSE Standartlarına Ofis Ekipmanları
4.4. Emlak Ofisi Açarken Yapılacak Başvurular
4.5. Tacir – Esnaf Ayrımı
4.6. Bir Satış Ofisi Nasıl Olmalı
4.7. Bunlara Dikkat
4.8. Personel ve Kadrolaşma

İletişim, Davranış ve Reklam

5.1. İletişim
5.2. Telefonda İletişim
5.3. Arz ve Talep Sahipleri ile İletişim
5.4. Yer Gösterirken İletişim
5.5. Reklam

Temel Bilgiler

6.1. Emlak Tanımı ve İşlevi
6.2. Araziler ve Arsalar
6.3. Yapılar, Temeller ve Yapı Tanımları
6.4. Yapı Ruhsatı (İnşaat İzni) Alımı
6.5. Kaçak Yapı ve Gecekondular
6.6. Sit Alanları, Kültürel Varlıklar ve Boğaziçi Yasası
6.7. DASK

Tapu ve Kadastro

7.1. Tapu ve Kadastro Dairelerinin Tarihçesi
7.2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Görevleri
7.3. Tapu ve Kadastro Teşkilatı
7.4. Tapu
7.5. Tapu Sicili
7.6. Tapu Sicil Müdürlüğünde İş Akışı
7.7. Tapu Sicil Müdürlüğünde Tutulan Siciller
7.8. İşlemlerin Tapu Sicil Müdürlüğünce Reddi
7.9. Tapu İşlemlerinde Doktor Raporu İstenecek Haller
7.10. Bölge Dışındaki Taşınmazların Tapu İşlemlerinin Yapabilmesi
7.11. Emlak Müşavirlerinin Tapu Müdürlüklerinde İş Takibi
7.12. Tapu İşlemi Örneği
7.13. Tapu İşlemlerinin Mali Yönü
7.14. Tapu Harcına Esas Olacak Değer
7.15. Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar
7.16. Döner Sermaye Ücreti
7.17. Kadastro
7.18. Kadastro Müdürlüklerine Başvuru
7.19. Kadastro Terimleri
7.20. Haritalar, Planlar, Alanlar ve Sınırlar
7.21. Sınırlandırma Haritaları Alma
7.22. Parselin Yerinde Gösterilmesi
7.23. Aplikasyon
7.24. Cins Değişikliği
7.25. İrtifak Hakkı
7.26. Birleştirme (Tevhit) İşlemleri
7.27. Ayırma (İfraz) İşlemleri

Tapu Sicili Tüzüğü

8.1. Amaç, Kapsam ve Kısaltmalar
8.2. Genel Hükümler
8.3. İstem ve Belgelenmesi
8.4. Tesciller
8.5. İpotekli Borç Senetleri, Irat Senetleri
8.6. Şerhler
8.7. Beyanlar
8.8. Taşınmaz Malların Ayrılması – Birleşmesi – Taksimi
8.9. Terkin Senetlerin İptali Değişiklik
8.10. Düzeltmeler
8.11. Yardımcı Siciller
8.12. Sicillerin Saklanması
8.13. Örnekler ve Genel Müdürlüğe Bilgi Verme
8.14. Çeşitli Hükümler

Akitli İşlemler

9.1. Satış
9.2. Bağış
9.3. Trampa
9.4. Ölünceye Kadar Bakma Akdi
9.5. Taksim (Paylaşma)
9.6. Kat Mülkiyeti
9.7. Kat İrtifakı
9.8. Devre Mülk
9.9. Kat Karşılığı Temlik
9.10. İpotek
9.11. İrtifak Hakları
9.12. Gayrimenkul Mükellefiyeti (Taşınmaz Yükü)
9.13. Diğer İşlemler

Akitsiz İşlemler

10.1. Mirasın İntikali
10.2. Mirasın Taksimi
10.3. Ölünceye Kadar Bakma Akti
10.4. Kat Mülkiyetinin Terkini
10.5. Kooperatif Üyelerine Tahsis
10.6. Düzeltme (Tashih)
10.7. Cebri Satış
10.8. Vasiyetnamenin Tenfizi İstemi
10.9. Satış Vaadinin Şerhi İstemi
10.10. Kat Karşılığı İnşaat
10.11. Şufa İstemi (Ön Alım)
10.12. İştira İstemi (Alım)
10.13. Vefa Hakkı (Geri Alım)
10.14. Kira Şerhi
10.15. İpotek Terkini
10.16. İntifa Terkini
10.17. Teferruatın Yazımı İstemi
10.18. Aile Konutu Şerhi
10.19. Diğer İşlemler (Resmi Yazı ile Yapılan)

Tüzel Kişiler

11.1. Tüzükle Kurulmuş Tüzel Kişiler
11.2. Ana Sözleşme İle Kurulmuş Tüzel Kişiler

Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Taşınmaz Edinimleri

12.1. Ticari Şirketlerin Edinimleri
12.2. Karşılıklık
12.3. Kanuni Kısıtlayıcı Hükümlere Uymak
12.4. 4112 Sayılı Kanunun Uygulanması
12.5. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Edinmeleri

Kira

14.1. Kira Sözleşmesi
14.2. Kira Sözleşmesinin Unsurları
14.3. Kira Sözleşmesi İle İlgili Hususlar
14.4. Kira Sözleşmesinde Dikkat Edilecekler, Özel ve Hususi Şartlar
14.5. Kiracının ve Mal Sahibinin Dikkat Edeceği Hususlar
14.6. Tahliye Davaları
14.7. 6570 Sayılı Kanuna Göre Tahliye Sebepleri;
14.8. Borçlar Kanununa Göre Tahliye Sebepleri
14.9. Kira Tespit Davaları

Franchising

15.1. Franchising Nedir?
15.2. Franchise Unsurları
15.3. Franchise Kavramları
15.4. Franchise Sistemi
15.5. Emlak Sektöründe Franchise
15.6. Altın Gayrimenkul A.Ş. ve Franchising
15.7. Markaların Korunması Hakkında

Gayrimenkulde Vergi Uygulamaları

16.1. Kira Gelirlerinde Vergi
16.2. Gayrimenkul Elden Çıkartılmasında Vergi
16.3. Yıllara Göre Yeniden Değerleme Oranları
16.4. Veraset ve İntikal Vergisi
16.5. Gayrimenkullerin Geçmiş Vergi Borçları
16.6. Emlak Vergisi Beyannamesi

Konut Finansman Sistemi (Mortgage)

17.1. Konut Finansman Sistemi Tanımı
17.2. Mortgage Sisteminin Önemi
17.3. Mortgage Sisteminden Beklenen Olumlu Etkiler
17.4. Mortgage Sisteminin İşleyişi
17.5. Konut Finansman Sisteminde Avantajlar
17.6. Konut Finansman Sık Sorulan Sorular

Gayrimenkul Değerlemesi

18.1. Gayrimenkul Değerlemesi Nedir?
18.2. Değerleme Nerelerde Kullanılır?
18.3. Değer Türleri
18.4. Değerleme Yöntemleri
18.5. Değere İlişkin Kriterler
18.6. Değerleme Raporunun Hazırlanması
18.7. Bir Parselin Değerini Etkileyen Unsurlar
18.8. Bir Dairenin Değerini Etkileyen Unsurlar

Diğer Örnekler

19.1. Yönetim Planı Örneği (Kat Mülkiyeti)
19.2. İş Takip Sözleşmesi Örneği
19.3. Başvuru İstem Fişi
19.4. Emlak Vergisi Bildirimi Örneği – Bina
19.5. Emlak Vergisi Bildirimi Örneği – Arsa
19.6. Emlak Vergisi Bildirimi Örneği – Arazi
19.7. Harita (Plan) Örneği
19.8. (A) Lejant Örneği
19.9. Arazi Tapu Örneği
19.10. Arsa Hisseli Daire Tapusu
19.11. Kat İrtifaklı Tapu Örneği
19.12. Kat Mülkiyetli Tapu Örneği
19.13. Devremülk Tapu Örneği
19.14. Düzenleme Şeklinde Vekaletname Örnekleri
19.15. Veraset İlamı Örneği
19.16. ÜFE ve TÜFE Değişim Oranları (%)
19.17. Daire Ekspertiz Formu Örneği


Emlakçılık Terimleri Sözlüğü


Birçok insan emlak sektöründe geçen terimleri tam anlayamadığı için alım satım işlemleri sırasında ufak sıkıntılarla karşılaşabiliyor. Altın Emlak Yönetim Kurulu ve Avrasya Gayrimenkul Danışmanları İşadamları Derneği (AGDEM) Başkanı Nuri Özelmacıklı, hem yeni girişimcilere hem de konut sahibi olacaklara kapsamlı terimler sözlüğü hazırladı.

Nuri Özelmacıklı’nın, emlakçılık mesleğine dair önemli noktalara değindiği “Emlakçının El Kitabı”ndan sonra ikinci kitabı olan “Emlakçılık Terimleri Sözlüğü” bir başucu kaynağı olarak, sektörün bilinmeyen terimlerini sade bir dille açıklıyor.

Herkes için Verimli ve Faydalı Bir Kaynak

Ofis yönetiminden, bina yönetimine kadar mesleki terimlerin, örnekli açıklamalarıyla anlatıldığı “Emlakçılık Terimleri Sözlüğü” kitabında yaklaşık 2000 bilinmeyen kelimenin açıklaması ve detayları bulunuyor.

Emlakçılık Terimleri Kitabı Satış Bedeli 15 TL

Fiyatlara KDV ve kargo ücretleri dahildir.

Banka Hesap Numarası

GARANTİ BANKASI ŞİRİNEVLER MEYDAN ŞUBESİ
ALTIN GAYRİMENKUL EMLAK A.Ş. HESABI
Şube Kodu: 729 – Hesap No 6298017
IBAN TR80 0006 2000 7290 0006 2980 17

NOT: Havale makbuzuna adınızı, soyadınızı, telefon numaralarınızı, fatura bilgilerinizi ve posta adresinizi yazarak makbuzu tarafımıza faks yoluyla gönderiniz.

Banka havale işlemini gerçekleştirdikten sonra “Sipariş Ver” butonuna tıklayarak kitap sipariş bilgilerinizi girebilirsiniz.
Bilgileriniz ulaşınca kargo ücreti tarafımızdan ödenmek üzere yayınlarımız en kısa sürede tarafınıza ulaştırılacaktır.
Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.